Redigeren


Het redigeren van een tekst is het uitvoeren van een uitgebreide check op een tekst. Hierbij let ik niet alleen op taal-, spel- en grammaticafouten, maar ook op schrijfstijl, opbouw en taalgebruik. Hier gaat dus een stuk meer tijd inzitten dan het simpelweg corrigeren van een tekst. Het blijft uw tekst met uw ideeën, maar ik zal het tot een samenhangende, goed geformuleerde tekst redigeren. 

 

Waarom uw tekst laten redigeren?

Ook met het laten redigeren van een tekst geldt: u kunt blind worden voor uw eigen fouten. Wat voor u heel logisch klinkt, kan voor een objectieve lezer onduidelijk overkomen. Wanneer u 'even snel' een document voor een klant opstelt, kan de boodschap van dit document verloren gaan. Of wanneer u een scriptie schrijft, kunt u door de hoeveelheid aan informatie die u moet verwerken nog wel eens uw vraagstelling uit het oog verliezen. 

 

Hoe lever ik mijn tekst aan, en wat doe je ermee?

Het liefst ontvang ik uw tekst in een Word-document. In Word kan ik mijn wijzigingen helder bijhouden en op die manier heeft u er zelf ook wat aan. Ik zal uw tekst terugsturen in twee documenten: één bestand met de wijzigingen in de kantlijn en één bestand met de wijzigingen al doorgevoerd. Een 'schoon' document dus, klaar om te gaan. Mocht u geen behoefte hebben aan de onderbouwde wijzigingen, kan ik natuurlijk ook enkel het 'schone' document aanleveren.